Loomingu luuleülevaade Kolmest sõlmest: «autorite sünergia on märkimisväärne»